Obchodní podmínky

doprava, platba, Obchodní podmínky Info

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě tapety-fototapety.cz dále jen „prodávající“), jehož provozovatelem je:

 

DEKORA s.r.o.
Krásno nad Bečvou, Křižná 854
757 01 Valašské Meziříčí 

     

IČO: 26875918
DIČ: CZ26875918

  

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho
zákazníků (dále jen „kupujících“).

Objednávka zboží

Veškeré objednávky na tapety-fototapety.cz jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Objednání je možné pouze prostřednictvím formuláře
elektronického obchodu. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku výše zmíněným způsobem odešle. Takto odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Před odesláním objednávky má kupující povinnost ověřit si cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

 

Stanovené ceny zboží, jsou včetně DPH a jsou aktuální do vyprodání zásob.

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem a cenou.

Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. 

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

UPOZORNĚNÍ:

POKUD SI ZÁKAZNÍK BEZDŮVODNĚ NEVYZVEDNE OBJEDNANÉ ZBOŽÍ, POPŘÍPADĚ BEZDŮVODNĚ NEUHRADÍ PLATBU ZA OBJEDNANÉ ZBOŽÍ. BUDE PŘIDÁN NA PORTÁL nespolehlivizakaznici.cz

NA TOMTO PORTÁLE BUDE UVEDENO JEHO JMÉNO, MĚSTO A EMAIL.

BUDE TO VAROVÁNÍ PRO DALŠÍ E-SHOPY.

 

V případě nevyzvednuté dobírky bude zákazníku účtována částka Kč 350,-- - vzniklé náklady na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta).

Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společně s osobními údaji společnosti Deredes s.r.o. fair-cod.cz k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

 

V případě, že je odeslaná zásilka z jakýchkoli důvodů vrácena zpět dodavateli a zákazník trvá na opětovném dodání, je cena navýšena o další přepravné dle sazebníku.

Pokud zákazník trvá na vrácení platby (při způsobu úhrady zboží předem na účet/,  je částka snížena o částku přepravného dle sazebníku).

 

Vyhrazujeme si právo odeslat i neúplnou objednávku (důvody: zboží se již nevyrábí, dodavatel dlouhodobě zboží nedodal, dodavatel změnil ceny zboží,...).

 

Textilní metráž dodáváme od 5m a více.

 

Dodací podmínky

Zboží si kupující může vyzvednout osobně v sídle prodávajícího proti zaplacení, nebo mu bude zasláno poštou popř. sběrnou (kurýrní) službou na dobírku.

Cena dopravného a balného je závislá na celkové hodnotě odebraného zboží:

 

Cena dopravného a balné do jiných států bude stanovena na základě individuálních požadavků.

 

Dodací lhůta

Není-li u zboží uvedeno jinak , dodací lhůta je 2-15 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě vyprodání, může dojít k prodloužení dodací lhůty nebo ke zrušení objednávky. O těchto skutečnostech je kupující  informován telefonicky nebo e-mailem. Prodávající nezodpovídá za případná zpoždění, která by byla zaviněna poštou nebo sběrnou službou.

 

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu nebo ji změnit (opravit) kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Po potvrzení lze objednávku změnit jen podle dohody s prodávajícím, zrušit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku  je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava).

Prodávající je oprávněn nepotvrdit - zrušit  objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popř. se zboží již nevyrábí či nedodává, kupující bude prodávajícím kontaktován pro upřesnění dalšího postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena bankovním převodem nebo poštovní složenkou na adresu v co nejkratším termínu.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů občanským zákoníkem v platném znění (dále jen OZ). Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 1829, odst. 1. OZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí zpět obchodním či doporučeným balíkem do provozovny prodávajícího, popř. zboží doručí osobně. Při odstoupení je nutné uvést číslo daňového dokladu a bankovní účet kupujícího, na který lze vrátit  zaplacenou cenu zboží, nebo její část.

Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využít formulář.


Prodávající posoudí stav vráceného zboží dle následujících podmínek a oznámí kupujícímu stav:
Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

  

V opačném případě může prodávající odstoupení od smlouvy odmítnout.
Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné.

V případě, že je zboží řádně vráceno prodávajícímu, nebo kupujícím nepřevzato, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů s plněním smlouvy.

Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit do 30ti dnů již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno v sídle prodávajícího.

Dle zákona je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu tapety-fototapety.cz Se Zavazuje  a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka (výjimku tvoří dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky). Údaje kupujícího jsou ukládány do databáze, aby se při každém nákupu nemusel znovu registrovat. Tato data může prodávající na přání kupujícího kdykoliv bez udání důvodu z databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především občanským a obchodním zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


 

 

 

 

Tapety-Fototapety > Info > Obchodní podmínky

 

Přejít na kategorie


 

Zajímá Vás živé vysílání po internetu? Chcete sami přímo vysílat nějakou událost? Využijte náš VUONS.net !

Chcete také své stránky spustit zdarma? Zkuste WEBiq!

 


© 2017 BrusTech
Tapety na zeď, fototapety, samolepící tapety Košík Objednávka Info Kontakt

Provozovatel: DEKORA s.r.o.